ปลั๊ก 3 ช่อง 3 เมตร
หมวดหมู่สินค้า: ยี่ห้อ ซีเอสซี (CSC )
รหัส : AS133-3M
ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก.2432-2555 ต่อพ่วงปลั๊กไฟ ยาว 3 เมตร
ราคา 450.00 บาท

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 101 ผู้ชม


AS133-3M ปลั๊กไฟคุณภาพมาตรฐาน มอก.2432-2555 ยี่ห้อ CSC สายยาว 3 เมตร

คุณสมบัติ :-

 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้สูงสุด 250 โวลท์
 • ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10 แอมแปร์/2300 วัตต์
 • ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรด้วยเบรคเกอร์ ได้มาตรฐาน IEC 60934
 • เต้ารับใช้วัสดุไม่ลามไฟ ทนความร้อนสูง
 • เต้ารับมีม่านนิรภัยได้มาตรฐาน มอก.166-2549
 • เต้าเสียบได้มาตรฐาน มอก.166-2549
 • สายไฟฟ้าได้มาตรฐาน มอก.11-2553
 • สวิตซ์มาตรฐาน มอก.824-2551/IEC 61058 ควบคุมการเปิดปิิดของกระแสไฟฟ้า

Spectification :-

 • Maximum Input Voltage 250v
 • Maximum Capacity 10Amps / 2300 Watts
 • Prevent Overload or Short by Breaker approve IEC60934
 • Socket made from Flame retardant and Heat resistance Materials
 • Socker Safety Shutter appove TIS 166-2549
 • Power cord approve TIS.166-2549
 • Cable approve TIS.11-2553
 • Switch On/Off Controlling the power supply approve TIS.824-2551/ IEC 61058

* ราคารวมภาษีและค่าจัดส่ง EMS

 

 

Engine by shopup.com