ยี่ห้อ พีเทค (Ptech)

เรียงตาม :
 • รหัส : PT31-3M

  ปลั๊กเสียบ 3 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 3 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 165.00 บาท 165.00 บาท
 • รหัส : PT912G

  ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10A หรือ 2,200 W 220 VAC...

  0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
 • รหัส : PT605

  ปลั๊กเสียบต่ออุปกร์ณ์ไฟฟ้า 3 เต้า 1 สวิทซ์  สายยาว 3,5 เมตร ...

  0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
 • รหัส : PT911G3

  ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10A หรือ 2,200 W 220 VAC...

  0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
 • รหัส : PT705-5M

  ปลั๊กเสียบ 6 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 3 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 220.00 บาท 220.00 บาท
 • รหัส : PT31-5M

  ปลั๊กเสียบ 3 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 5 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 185.00 บาท 185.00 บาท
Engine by shopup.com