ยี่ห้อ พีเทค (Ptech)

เรียงตาม :
  • รหัส : PT605

    ปลั๊กเสียบต่ออุปกร์ณ์ไฟฟ้า 3 เต้า 1 สวิทซ์  สายยาว 3,5 เมตร ...

    0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
  • รหัส : PT911G3

    ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10A หรือ 2,200 W 220 VAC...

    0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
Engine by shopup.com