ยี่ห้อ พีเทค (Ptech)

เรียงตาม :
 • รหัส : PT4-3M

  ปลั๊กเสียบ 4 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 3 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 175.00 บาท 175.00 บาท
 • รหัส : PT31-3M

  ปลั๊กเสียบ 3 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 3 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 165.00 บาท 165.00 บาท
 • รหัส : PT705-3M

  ปลั๊กเสียบ 6 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 3 เมตร ยี่ห้อ PTECH... รหัสสิ...

  0.00 บาท 185.00 บาท 185.00 บาท
 • รหัส : PT51-3M

  ปลั๊กเสียบ 5 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 3 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 180.00 บาท 180.00 บาท
 • รหัส : PT912G

  0.00 บาท บาท บาท
 • รหัส : PT605

  ปลั๊กเสียบต่ออุปกร์ณ์ไฟฟ้า 3 เต้า 1 สวิทซ์  สายยาว 3,5 เมตร&...

  0.00 บาท บาท บาท
 • รหัส : PT911G

  0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
 • รหัส : PT51-5M

  ปลั๊กเสียบ 5 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 5 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 200.00 บาท 200.00 บาท
 • รหัส : PT705-5M

  ปลั๊กเสียบ 6 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 3 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 220.00 บาท 220.00 บาท
 • รหัส : PT31-5M

  ปลั๊กเสียบ 3 ช่อง 1 สวิทซ์ สายยาว 5 เมตร ยี่ห้อ PTECH...

  0.00 บาท 185.00 บาท 185.00 บาท

News Update

HDMI2.0 Speed 4K 2160p VIDEO/OKER

04 ธันวาคม 2561

Premium HDMI1.4 Cable 4K /UNITEK

04 ธันวาคม 2561

Review

USB Type-C to HDMI+VGA Adapter รหัส E555

04 ธันวาคม 2561

USB3.1 Type-C to VGA Converter Y-6315

04 ธันวาคม 2561

USB3.0 to SATA6G 2.5” Hard Disk Enclosure Y3257

04 ธันวาคม 2561

USB Bluetooth CSR4.0 Dongle UB-0002

04 ธันวาคม 2561

Engine by shopup.com