หางปลาต่อสาย,ท่อหดหุ้มสาย

เรียงตาม :
 • รหัส : RV1.25-3(RE)-20

  หางปลาต่อสายไฟแบบแขวน ถุงละ 20 ชิ้น ( 5 ถุง/แพ็ค...

  0.00 บาท 185.00 บาท 185.00 บาท
 • รหัส : RVS1.25-4(RE)-20

  หางปลาต่อสายไฟแบบแขวน ถุงละ 20 ชิ้น ( 5 ถุง/แพ็ค...

  0.00 บาท 190.00 บาท 190.00 บาท
 • รหัส : RVL1.25-5(RE)-20

  หางปลาต่อสายไฟแบบแขวน ถุงละ 20 ชิ้น ( 5 ถุง/แพ็ค...

  0.00 บาท 220.00 บาท 220.00 บาท
 • รหัส : RV5.5-5(YL)-20

  ใช้เชื่อมต่อสายไฟกับเทอร์มินอลต่างๆ ถุงละ 20 ชิ้น ( 5 ถุง/แพ็ค...

  0.00 บาท 320.00 บาท 320.00 บาท
 • รหัส : RV5.5-6(YL)-20

  ใช้เชื่อมต่อสายไฟกับเทอร์มินอลต่างๆ ถุงละ 20 ชิ้น ( 5 ถุง/แพ็ค...

  0.00 บาท 390.00 บาท 390.00 บาท
 • รหัส : HT03

  ใช้หุ้มท่อเพื่อป้องกันการเสียดสีของสายไฟ สายเคเบิ้ล(แพ็ค 4 ถุง...

  0.00 บาท 320.00 บาท 320.00 บาท
Engine by shopup.com