สาย USB

เรียงตาม :
 • รหัส : Y-C401GBK

  ใช้ต่อเครื่องพริ้นเตอร์ พอร์ต USB2.0 ยี่ห้อ 2 เมตร UNITEK...

  0.00 บาท 150.00 บาท 150.00 บาท
 • รหัส : Y-C421GBK

  ใช้ต่อเครื่องพริ้นเตอร์ พอร์ต USB2.0 ยี่ห้อ 5 เมตร UNITEK...

  0.00 บาท 250.00 บาท 250.00 บาท
 • รหัส : Y-C420GBK

  ใช้ต่อเครื่องพริ้นเตอร์ พอร์ต USB2.0 ยี่ห้อ 3 เมตร UNITEK...

  0.00 บาท 180.00 บาท 180.00 บาท
 • รหัส : CU0093-2

  ใช้เสียบต่อเครื่องปริ้นเตอร์ ที่เชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB...

  0.00 บาท 100.00 บาท 100.00 บาท
 • รหัส : CU0014-1

  สายต่อยาว พอร์ต USB แบบมีรูน็อตยึด สายยาว 1 เมตร...

  0.00 บาท 195.00 บาท 195.00 บาท
 • รหัส : CU-0093-5

  สายต่อ USB 2.0 ปริ้นเตอร์ หัว A/B น็อค/หัวงอ...

  0.00 บาท 185.00 บาท 185.00 บาท
 • รหัส : ZE738

  สายต่อพ่วงความยาว USB2.0 ยาว 25 เมตร หัวผู้เมีย ยี่ห้อ ZTEK...

  0.00 บาท 1,650.00 บาท 1,650.00 บาท
 • รหัส : CU0093-3

  สาย USB2.0 หัว AB ใช้ต่อเครื่องปริ้นเตอร์ สายสีดำ...

  0.00 บาท 150.00 บาท 150.00 บาท
 • รหัส : Y278

  สายต่อเพิ่มความยาว สาย USB2.0 ความยาว 10 เมตร Unitek...

  0.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
 • รหัส : Y277

  สายต่อเพิ่มความยาว สาย USB2.0 ความยาว 5 เมตร Unitek...

  0.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
 • รหัส : CU0025

  ใช้ต่อกับอุปกรณ์กล้อง, เชื่อมต่อข้อมูล สายยาว 1.5 เมตร...

  0.00 บาท 150.00 บาท 150.00 บาท
 • รหัส : ZE596

  สายต่อพ่วงความยาวสาย USB 15 เมตร หัวผู้เมีย ยี่ห้อ ZTEK...

  0.00 บาท 1,100.00 บาท 1,100.00 บาท
Engine by shopup.com